[Code] Đăng nhập nhanh trên toolbar FM đã được việt hóa (light skin)

 • Giựt

  Demo
  Bước 1


  Title * : Đăng nhập nhanh (Toolbar)
  Placement : In all the pages
  Javascript Code * :

  Code:
  (function() {
    var lang = {
      title : 'Điền tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập',
      username : 'Tên đăng nhập : ',
      password : 'Mật khẩu : ',
      automatic : 'Tự động đăng nhập : ',
      login : 'Đăng nhập',
      register : 'Đăng ký',
      forgot : 'Tôi đã quên mật khẩu',
    
      redirect : window.location.href // page the user is redirected to upon login
    };
   
    // quick login theme
    document.write('<style type="text/css">#fa_quick_login{color:#333;font-size:13px;font-family:Arial,Verdana,Sans-serif;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);margin-top:20px;position:fixed;z-index:40000;width:400px}#fa_quick_login:before{content:url(http://i21.servimg.com/u/f21/18/21/41/30/arr10.gif);position:absolute;right:15px;top:-10px}#fa_right a.rightHeaderLink[href$="/login"]{padding:0 6px}#fa_right a.rightHeaderLink.fa_login_actif{color:#333!important;background-color:#FFF!important}#fa_quick_login a.gensmall{color:#069}#fa_quick_login a.gensmall:hover{color:#333}#fa_quick_login input{color:#333!important;background:#FFF;border:1px solid #CCC!important;border-radius:3px;margin:2px}#fa_quick_login input:hover{border-color:#39C}#fa_quick_login input:focus{border-color:#333;outline:0}#fa_quick_login input.mainoption{color:#39C;border:1px solid #39C;background:0 0;font-weight:700;display:block;width:30%;padding:6px 3px;margin-top:10px;cursor:pointer;transition:300ms}#fa_quick_login input.mainoption:hover{color:white!important;background:#39C!important}#fa_quick_login input.mainoption:focus{color:white!important;background:#8B5;border-color:#8B5}#fa_quick_login table.forumline,#fa_quick_login td,#fa_quick_login th,#fa_quick_login tr{border:none!important;background:0 0!important;border-radius:0!important;white-space:normal}#fa_quick_login .thHead{color:#333;font-size:13px;font-family:"Trebuchet MS",Arial,Verdana,Sans-serif}#fa_quick_login td{font-size:13px;padding:3px}</style>');
   
    $(function() {
      if (!_userdata.session_logged_in && _userdata.activate_toolbar) {
        var container = document.createElement('DIV');
        container.id = 'fa_quick_login';
        container.style.display = 'none';
        container.innerHTML = '<form action="/login" method="post" name="form_login"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"><tbody><tr><th colspan="3" class="thHead" nowrap="nowrap" height="25">' + lang.title + '</th></tr><tr><td width="100%" align="center" class="row1"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td class="row1 align_gauche"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="align_droite" width="50%"><span class="gen">' + lang.username + '</span></td><td width="50%"><input type="text" name="username" value="" size="25" maxlength="40"></td></tr><tr><td class="align_droite"><span class="gen">' + lang.password + '</span></td><td><input type="password" name="password" size="25" maxlength="32"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gen">' + lang.automatic + '<input type="checkbox" name="autologin" checked="checked"></span></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><input type="hidden" name="redirect" value="' + lang.redirect + '"><input type="hidden" name="query" value=""><input type="hidden" name="tt" value="1"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="' + lang.login + '"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><br><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="/register">' + lang.register + '</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;<a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword">' + lang.forgot + '</a></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></form>';
        document.body.appendChild(container);
   
        $(function() {
          var right = document.getElementById('fa_right');
   
          if (right) {
            right.firstChild.onclick = function() {
              var login = document.getElementById('fa_quick_login'), offset = this.getBoundingClientRect(), loffset;
   
              if (login) {
                if (/none/.test(login.style.display)) {
                  login.style.display = '';
                
                  loffset = login.getBoundingClientRect();
                  login.style.top = offset.top + 30 + 'px';
                  login.style.left = offset.left - ((loffset.right - loffset.left) - (offset.right - offset.left)) + 'px';
                
                  login.getElementsByTagName('FORM')[0].username.focus();
                  this.className += ' fa_login_actif';
                } else {
                  login.style.display = 'none';
                  this.className = this.className.replace(/fa_login_actif/, '');
                }
              }
            
              return false;
            };
          }
        });
      }
    });
  }());

  Nếu bạn muốn thay ngôn ngữ , bạn tìm code này ở trên đầu :

  Code:
  title : 'Điền tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập',
      username : 'Tên đăng nhập : ',
      password : 'Mật khẩu : ',
      automatic : 'Tự động đăng nhập : ',
      login : 'Đăng nhập',
      register : 'Đăng ký',
      forgot : 'Tôi đã quên mật khẩu',

  Nguồn


  Forumotion.com
  #codefm

 • Admin
  cảm ơn đóng góp của bạn. ko biết còn bao người chơi fm nữa


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
ACP
Bài viết :
329
Points :
636
Like :
106
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết