[Hỏi đáp] Làm quảng cáo trượt

 • nimate9
  mình đang tính làm quảng cáo kiểu trượt thay đổi giữa absolute và fixed nhưng ko biết làm như thế nào
  mong mọi người giúp đỡ

 • Giựt
  2. Re: [Hỏi đáp] Làm quảng cáo trượt
  avatar MOD
  Bạn dùng sticky nhé :)

  Tạo js :

  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
  Title: Sticky Plugin
  Placement: In all the pages
  Javascript Code * :

  Code:
  // Sticky Plugin v1.0.0 for jQuery
  // =============
  // Author: Anthony Garand
  // Improvements by German M. Bravo (Kronuz) and Ruud Kamphuis (ruudk)
  // Improvements by Leonardo C. Daronco (daronco)
  // Created: 2/14/2011
  // Date: 2/12/2012
  // Website: http://labs.anthonygarand.com/sticky
  // Description: Makes an element on the page stick on the screen as you scroll
  // It will only set the 'top' and 'position' of your element, you
  // might need to adjust the width in some cases.

  (function($) {
    var defaults = {
        topSpacing: 0,
        bottomSpacing: 0,
        className: 'is-sticky',
        wrapperClassName: 'sticky-wrapper',
        center: false,
        getWidthFrom: ''
      },
      $window = $(window),
      $document = $(document),
      sticked = [],
      windowHeight = $window.height(),
      scroller = function() {
        var scrollTop = $window.scrollTop(),
          documentHeight = $document.height(),
          dwh = documentHeight - windowHeight,
          extra = (scrollTop > dwh) ? dwh - scrollTop : 0;

        for (var i = 0; i < sticked.length; i++) {
          var s = sticked[i],
            elementTop = s.stickyWrapper.offset().top,
            etse = elementTop - s.topSpacing - extra;

          if (scrollTop <= etse) {
            if (s.currentTop !== null) {
              s.stickyElement
                .css('position', '')
                .css('top', '');
              s.stickyElement.parent().removeClass(s.className);
              s.currentTop = null;
            }
          }
          else {
            var newTop = documentHeight - s.stickyElement.outerHeight()
              - s.topSpacing - s.bottomSpacing - scrollTop - extra;
            if (newTop < 0) {
              newTop = newTop + s.topSpacing;
            } else {
              newTop = s.topSpacing;
            }
            if (s.currentTop != newTop) {
              s.stickyElement
                .css('position', 'fixed')
                .css('top', newTop);

              if (typeof s.getWidthFrom !== 'undefined') {
                s.stickyElement.css('width', $(s.getWidthFrom).width());
              }

              s.stickyElement.parent().addClass(s.className);
              s.currentTop = newTop;
            }
          }
        }
      },
      resizer = function() {
        windowHeight = $window.height();
      },
      methods = {
        init: function(options) {
          var o = $.extend(defaults, options);
          return this.each(function() {
            var stickyElement = $(this);

            var stickyId = stickyElement.attr('id');
            var wrapper = $('<div></div>')
              .attr('id', stickyId + '-sticky-wrapper')
              .addClass(o.wrapperClassName);
            stickyElement.wrapAll(wrapper);

            if (o.center) {
              stickyElement.parent().css({width:stickyElement.outerWidth(),marginLeft:"auto",marginRight:"auto"});
            }

            if (stickyElement.css("float") == "right") {
              stickyElement.css({"float":"none"}).parent().css({"float":"right"});
            }

            var stickyWrapper = stickyElement.parent();
            stickyWrapper.css('height', stickyElement.outerHeight());
            sticked.push({
              topSpacing: o.topSpacing,
              bottomSpacing: o.bottomSpacing,
              stickyElement: stickyElement,
              currentTop: null,
              stickyWrapper: stickyWrapper,
              className: o.className,
              getWidthFrom: o.getWidthFrom
            });
          });
        },
        update: scroller,
        unstick: function(options) {
          return this.each(function() {
            var unstickyElement = $(this);

            removeIdx = -1;
            for (var i = 0; i < sticked.length; i++)
            {
              if (sticked[i].stickyElement.get(0) == unstickyElement.get(0))
              {
                  removeIdx = i;
              }
            }
            if(removeIdx != -1)
            {
              sticked.splice(removeIdx,1);
              unstickyElement.unwrap();
              unstickyElement.removeAttr('style');
            }
          });
        }
      };

    // should be more efficient than using $window.scroll(scroller) and $window.resize(resizer):
    if (window.addEventListener) {
      window.addEventListener('scroll', scroller, false);
      window.addEventListener('resize', resizer, false);
    } else if (window.attachEvent) {
      window.attachEvent('onscroll', scroller);
      window.attachEvent('onresize', resizer);
    }

    $.fn.sticky = function(method) {
      if (methods[method]) {
        return methods[method].apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
      } else if (typeof method === 'object' || !method ) {
        return methods.init.apply( this, arguments );
      } else {
        $.error('Method ' + method + ' does not exist on jQuery.sticky');
      }
    };

    $.fn.unstick = function(method) {
      if (methods[method]) {
        return methods[method].apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
      } else if (typeof method === 'object' || !method ) {
        return methods.unstick.apply( this, arguments );
      } else {
        $.error('Method ' + method + ' does not exist on jQuery.sticky');
      }

    };
    $(function() {
      setTimeout(scroller, 0);
    });
  })(jQuery);

  Tạo 1 js nữa :

  Javascript code :
  Code:
  $(document).ready(function(){
      $("#abcxyzvcl").sticky({topSpacing:0}); // Id, Class của phần tử sẽ cuộn theo.
  });


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • nimate9
  Tạo 1 js nữa :

  Javascript code :
  Code:
  $(document).ready(function(){
      $("#abcxyzvcl").sticky({topSpacing:0}); // Id, Class của phần tử sẽ cuộn theo.
  });
  Mình ko hiểu lắm về phần này. Bạn có thể giải thích rõ được ko

 • Giựt
  4. Re: [Hỏi đáp] Làm quảng cáo trượt
  avatar MOD
  @nimate9 đã viết:
  Tạo 1 js nữa :

  Javascript code :
  Code:
  $(document).ready(function(){
      $("#abcxyzvcl").sticky({topSpacing:0}); // Id, Class của phần tử sẽ cuộn theo.
  });
  Mình ko hiểu lắm về phần này. Bạn có thể giải thích rõ được ko

  Ví dụ nhé bạn Very Happy
  Code:
  https://jsfiddle.net/pacc420y/

  Còn bạn vẫn chưa hiểu thì đưa demo mình sửa hộ Very Happy


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • nimate9
  Mình làm được rồi nhưng mà có cách nào cho nó chạy đến chỗ nhất định ko
  nó chạy xuống hết trang luôn @@

 • Giựt
  6. Re: [Hỏi đáp] Làm quảng cáo trượt
  avatar MOD
  Bạn tự mày mò nhé :
  Code:
  https://jsfiddle.net/fdwxrcd8/


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • nimate9
  mình làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều ^^

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MEM
Bài viết :
5
Points :
10
Like :
1
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM
Bài viết :
5
Points :
10
Like :
1
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM
Bài viết :
5
Points :
10
Like :
1
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM
Bài viết :
5
Points :
10
Like :
1
Punbb
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết