[share] Latest topic vietdesigner full version

 • lasperpen
  1. [share] Latest topic vietdesigner full version
  avatar ADM


  vào tìm memberlist
  <!-- END memberrow -->
  thêm dưới nó
  Code:
  <div style="display:none" class="tienlarva">
      <div class="ltopmem">
          <!-- BEGIN memberrow -->
          <div class="las-list">
              <div class="listv2">
                  <a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}" class="username" dir="auto">{memberrow.USERNAME}</a>
              </div>
              <div class="listv3 list_item">
                  <span class="nthamgia">{memberrow.JOINED}</span>
              </div>
          </div>
          <!-- END memberrow -->
      </div>
  </div>

  index_body

  Code:
  <div id="latest-topic" class="clearfix">
      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
      {giefmod_index1.MODVAR}
      <!-- END giefmod_index1 -->
  <script>
  if (sessionStorage.getItem('tvnew') == null) {
      $.get(jQuery('option.users_new').attr('href'), function(b) {
          $('#loadtopnew').html($('.tienlarva .ltopmem', b).html());
          var a = $('#loadtopnew').html();
          sessionStorage.setItem('tvnew', '' + a + '');
      })
  } else {
      $('#loadtopnew').html(sessionStorage.getItem('tvnew'))
  }
  </script>
  </div>

  Mod_recent_topics

  Code:
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <div id="larva2nd">
      <ul class="tabs tab_link">
          <li class="active"><a href="#lasttopic" class="active">Bài viết mới</a></li>
      </ul>
      <ul id="larva2ndPanes">
          <li id="lasttopic" class="tab-content active">
              <div>
                  <div id="topx" class="topx">
                      <!-- BEGIN recent_topic_row -->
                      <div class="las-list">
                          <div class="listv2">
                              <a class="idtopics" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                          </div>
                          <!-- BEGIN switch_poster -->
                          <div class="listv3 list_name">
                              <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}" class="username">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
                          </div>
                          <!-- END switch_poster -->
                          <!-- BEGIN switch_poster_guest -->

                          {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}

                          <!-- END switch_poster_guest -->
                      </div>
                      <!-- END recent_topic_row -->
                  </div>
              </div>
          </li>
      </ul>
  </div>
  <!-- END classical_row -->

  Top_poster

  Code:
  <div id="larva1st">
      <ul class="tabs tab_select">
          <li class="active">
              <span class="titleList noscript">
              <select style="width: 162px">
                 <option class="users_new" href="/memberlist?mode=joined&order=DESC" value="users-new">Thành viên mới</option>    
              </select>
            </span>
          </li>
      </ul>
      <ul id="larva1stPanes" class="top_posters">
          <li id="users-new" class="users-test">
              <div>
                  <div id="loadtopnew" class="topmem"><img id="loaUser" src="http://i.imgur.com/nGa0CkK.gif" style="position: absolute; margin-top: -19px; margin-left: 198px" /></div>
              </div>
          </li>
      </ul>
  </div>

  CSS

  Code:
  /*LATESTTOPIC*/
  li{list-style:none}
  #latest-topic h3{font-size:12px;color:#fff;background-color:#387eb2;padding:8px;margin:0;min-height:6px;border:0;margin-bottom:5px}
  #larva1st{float:left;width:225px}
  #larva2nd{margin-left:230px}
  .tabs{font-size:11px;background-repeat:repeat-x;background-position:top;padding:0 12px;border-bottom:1px solid #ddd;word-wrap:normal;min-height:23px;_height:23px;display:table;width:100%;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  .tabs li{float:left}
  .tabs li a,.tabs.tab_select li{color:#141414;text-decoration:none;background-color:#FFF;padding:0 8px;margin-right:-1px;margin-bottom:-1px;display:inline-block;line-height:22px;cursor:pointer;outline:0 none;white-space:nowrap;word-wrap:normal;height:22px}
  .tabs li.active a,.tabs.tab_select li.active{background-color:#EFEFEF;padding-bottom:1px;border-bottom:1px none #000}
  #larva1stPanes,#larva2ndPanes{border-left:1px solid #ddd;border-right:1px solid #ddd;border-bottom:1px solid #ddd;padding-bottom:5px}
  #larva1stPanes .users-test{padding-left:4px;padding-right:5px;line-height:17px;font-family:tahoma;font-size:13px}
  .topmem{position:relative;zoom:1}
  .las-list{background-color:#fff;border-bottom:1px solid #ddd}
  .las-list .listv2{display:table-cell;vertical-align:middle;width:100%}
  .las-list .listv3{font-size:11px;text-align:right;width:100px;display:table-cell;vertical-align:middle}
  .las-list{display:table;table-layout:fixed;width:100%;word-wrap:normal;padding-top:3px;padding-bottom:3px}
  .tab-content{padding-left:5px;padding-right:5px;line-height:17px;font-family:tahoma;font-size:13px}
  ul.tabs.tab_select > li > span > select{margin:2px;font:99% arial,helvetica,clean,sans-serif;padding:0}
  .new_post{background-color:#FFFFF4}
  a.idtopics{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:100%;height:inherit}
  .tab-content.active{display:block}
  .tab-content.hide{display:none}

  Widget  Rip by Lasperpen
  #codefm

  Tags: #latest-topic #last-topic  Được sửa bởi lasperpen ngày 28.08.16 18:13; sửa lần 2.

 • Giựt
  2. Re: [share] Latest topic vietdesigner full version
  avatar MOD
  Đẹp , mang về chế đã Very Happy


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
Thông tin tác giả
avatar
ADM
Bài viết :
194
Points :
394
Like :
142
PhpBB3
Quản trị
Status :
Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.net/u4
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<