[Code] Sidebar có ảnh + bài viết

 • huyvip83
  1. [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar MEM LV3
  code này nên để vào cột bên phải rất hay ở mục index_body
  f = 9 "thay vào số chuyên mục nào thích"

  Đề mô ảnh:

  [Only admins are allowed to see this image]

  code:
  Code:
  <!--BAI VIET TU CAP NHAT TNN-->
      <div style="height: 115px;display:block">
             <p><span class="show_topich">

       </span>
            <script>
          $(function () {
                  $.ajax({url: "/feed/?f=69",
            success: function (ta) {
              for(var i=2;i<7;i++)
              {
                    var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
                $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+')');
                $('<img src="'+$(".show_topich:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+') a');
            $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich:eq('+(i-2)+')');
          }
          }})
                  })
          </script>
          </style><style>
          }
            .show_topich {
          display: inline-block;
          height: 190px;
          }
          </style>

        
            
            
            
            <br>     <br>     <br>
            
            
                    <span class="show_topic2">


      </span>
            <script>
          $(function () {
                  $.ajax({url: "/feed/?f=68",
            success: function (ta) {
              for(var i=2;i<7;i++)
              {
                    var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
                $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+')');
                $('<img src="'+$(".show_topic2:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+') a');
            $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic2:eq('+(i-2)+')');
          }
          }})
                  })
          </script>
          <style>
          }

            a.ava_new,span.ava_new img {
          width: 239px;
          height: 150px;
          display: inline-block;
          border: 1px solid #b0b0b0;
          overflow: hidden;
          margin-left: 0px;
          }
            .show_topic2 {
          display: inline-block;
          height: 190px;
          }
      a.ava_new img, span.ava_new img {
      -webkit-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #DDD;
      border-radius: 3px;
      float: left;
      height: 50px!important;
      margin: 0 5px;
      max-height: 200px;
      max-width: 200px;
      padding: 1px;
      width: 50px!important;
      }
          </style>

      </div>
          <!--END LAST-->


          <!--BEGIN LAST-->
      <div style="height: 115px;display:block">


                    <span class="show_topich7">

       </span>
            <script>
          $(function () {
                  $.ajax({url: "/feed/?f=14",
            success: function (ta) {
              for(var i=2;i<7;i++)
              {
                    var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
                $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');
                $('<img src="'+$(".show_topich7:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+') a');
            $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');
          }
          }})
                  })
          </script>
          </style><style>
          }
            .show_topich7 {
          display: inline-block;
          height: 190px;
          }
          </style>
             <br>     <br>
                    <span class="show_topic4">

        </span>
            <script>
          $(function () {
                  $.ajax({url: "/feed/?f=22",
            success: function (ta) {
              for(var i=2;i<7;i++)
              {
                    var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
                $('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+')');
                $('<img src="'+$(".show_topic4:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+') a');
            $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic4:eq('+(i-2)+')');
          }
          }})
                  })
          </script>
          <style>
          }

            a.ava_new,span.ava_new img {
          width: 239px;
          height: 150px;
          display: inline-block;
          border: 1px solid #b0b0b0;
          overflow: hidden;
          margin-left: 0px;
          }
            .show_topic4 {
          display: inline-block;
          height: 190px;
          }
      a.ava_new img, span.ava_new img {
      -webkit-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #DDD;
      border-radius: 3px;
      float: left;
      height: 50px!important;
      margin: 0 5px;
      max-height: 200px;
      max-width: 200px;
      padding: 1px;
      width: 50px!important;
      }
          </style>
      </div>
          <!--END LAST-->
        


      <!--BEGIN LAST9-->
      <div style="height: 55px;display:block">

                    <span class="show_topic9">

      </span>
            <script>
          $(function () {
                  $.ajax({url: "/feed/?f=21",
            success: function (ta) {
              for(var i=2;i<7;i++)
              {
                    var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();
                $('<a href="'+DL+'" class="ava_new1"></a>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+')');
                $('<img src="'+$(".show_topic9:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+') a');
            $('<strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topic9:eq('+(i-2)+')');


      }
          }})
                  })
          </script>
          <style>
          }

            a.ava_new1,span.ava_new1 img {
          width: 239px;
          height: 180px;
          display: inline-block;
          border: 1px solid #b0b0b0;
          overflow: hidden;
          margin-left: 0px;
          }
            .show_topic9 {
          display: inline-block;
          height: 190px;
          }
      a.ava_new img, span.ava_new img {
      -webkit-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #DDD;
      border-radius: 3px;
      float: left;
      height: 50px!important;
      margin: 0 5px;
      max-height: 200px;
      max-width: 200px;
      padding: 1px;
      width: 50px!important;
      }
          </style>

            
          <style>

      </style></div>
          <!--END LAST9-->
                          
          <script type="text/javascript">
          function chuyenmuclast(n,idchuyenmuc)
          {
          $(function () {
          $.ajax({url: "/feed/?f="+n,  
          success: function (ta)
          {
           for(var i=2;i<10;i++)
            $('<div class="last">
            <li>
          <img src="http://i72.servimg.com/u/f72/17/29/57/56/new10.gif" style="margin-right:4px"><a style="float:left;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;white-space: nowrap;width:346px;" href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'" title="'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a> <a style="float:right"> </a>
          </div>
          </li>
          <br/>
          ').appendTo(idchuyenmuc);
          }
          })
          })
          }
          </script>
                                            
          <style>
          .last li
          {
             list-style:none;
             padding-left:10px;
             display:block;
          }
      a.ava_new1 img, span.ava_new1 img {
      -webkit-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #DDD;
      border-radius: 3px;
      float: left;
      height: 50px!important;
      margin: 0 5px;
      max-height: 200px;
      max-width: 200px;
      padding: 1px;
      width: 50px!important;
      }
          </style>
  <!--BAI VIET TU CAP NHAT TNN-->  Được sửa bởi huyvip83 ngày 03.10.16 10:52; sửa lần 2.

 • Ông Sói
  2. Re: [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar MOD
  bái viết không hướng dẫn rỏ ràng


  --Chữ ký--
    [Only admins are allowed to see this image] ĐẸP TRAI NHẤT HOTROFM.NET  [Only admins are allowed to see this image]


  - Tổng hợp Codes và Tuts cho forumotion tại hotrofm.net
  - Tổng hợp Skins tại hotrofm.net
 • huyvip83
  3. Re: [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar MEM LV3
  The Kai đã viết:bái viết không hướng dẫn  rỏ ràng

  2 dòng ở trên mình nói dõ như vậy.....còn thế nào nữa hả thím

 • Móm Đặc Biệt
  4. Re: [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar S-MOD
  Còn demo đâu? Chú cứ vi phạm hoài thế


  --Chữ ký--
  [Only admins are allowed to see this image] Diễn đàn Rao vặt, anh em rãnh ghé thăm nhé [Only admins are allowed to see this image]


  [Only admins are allowed to see this image] Địa chỉ: [Only admins are allowed to see this link] [Only admins are allowed to see this image]
 • huyvip83
  5. Re: [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar MEM LV3
  The Kai đã viết:
  [Only admins are allowed to see this link] đã viết:
  The Kai đã viết:bái viết không hướng dẫn  rỏ ràng

  2 dòng ở trên mình nói dõ như vậy.....còn thế nào nữa hả thím

  Vậy bỏ ờ cuối index_body được không ?


  được chưa nhể:

  [Only admins are allowed to see this image]

 • Admin
  6. Re: [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar ACP
  chup ảnh và tiêu đề ko rõ ràng . đây là code hiện ở slide mà chụp cả cái lasttopic nữa. sửa lại ko cho vào thùng rác


  --Chữ ký--
  [Only admins are allowed to see this link]


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • huyvip83
  7. Re: [Code] Sidebar có ảnh + bài viết
  avatar MEM LV3
  [Only admins are allowed to see this link] đã viết:chup ảnh và tiêu đề ko rõ ràng . đây là code hiện ở slide mà chụp cả cái lasttopic nữa. sửa lại ko cho vào thùng rác

  sory mình chỉ làm được đến như vậy, ai biết edit forumvi thì vô làm

  còn ai không biết nữa thì sms riêng mình sẽ hướng dẫn cụ thể

  Admin bạn làm gì đó là quyền của bạn

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
110
Points :
206
Like :
40
PhpBB3
An toàn
Status :
Cu To
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
ACP
Bài viết :
327
Points :
630
Like :
106
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết