[Blogger] Code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger

 • blogger

  Code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger


  [Blogger] Code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger ErkX6u3

  Nguyên lý hoạt động của Code đếm tổng số bài viết và số trả lời cho blogger là load từ feed
  Các bạn chỉ cần copy > paste vào vị trí cần hiện thôi. có thể tạo wiget , hoặc cho vào templant đều dc nhé
  Code:
  <div style="padding:10px;">Hiện tại Hotrofm có <span id='allPostshotrofm1'></span> Bài Viết và có tất cả <span id='allCommentshotrofm1'></span>
  Trả lời</div>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function allPostshotrofm(json){document.getElementById('allPostshotrofm1').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};
  function allCommentshotrofm(json){document.getElementById('allCommentshotrofm1').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};
  document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=allPostshotrofm\"><\/script><script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=allCommentshotrofm\"><\/script>');
  //]]>
  </script>

Thông tin tác giả
blogger
MEM LV2
Bài viết :
88
Points :
236
Like :
36
blogger
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<