[Code] Recommended Content cùng chuyên mục

 • Admin
  [Code] Recommended Content cùng chuyên mục KRFQCGA

  Dễ hiểu thôi. khi vào 1 bài viết. bạn chỉ cần kéo xuống dưới là nó thò ra. bài viết cùng chuyên mục :)
  Thích hợp với site nào tin tức dùng có hình ảnh . rất chuyên nghiệp :)

  Code này mình nghĩ các bạn để ở viewtopic_body là hợp lý nhất hi.
  cảm ơn mọi người đã qua hotrofm để kiếm code :)
  Code:
  <div class='show' id='slidebox'><div class='slidebox-title slidebox-www'><span style='float:left;margin:0 15px;'>Recommended Content</span><span><a href='javascript:void(0);' id='slidebox-close' title='close'>×</a></span><span><a href='javascript:void(0);' id='slidebox-minimize' title='minimize'>−</a></span><span><a href='javascript:void(0);' id='slidebox-maximize' title='maximize'>+</a></span></div><div class='slidebox-container'><ul class='related-post-style-2' id='sliding-tab'/></div></div>
  <style>
  /* Widget Recommended Content */
  #slidebox{background:#fff;width:100%;max-width:355px;height:255px;position:fixed;overflow:hidden;border:none;right:-360px;z-index:99;text-align:left;box-shadow:0 1px 0 0 rgba(0,0,0,0.03);transition:all .4s ease-out}
  .slidebox-title{background:#3a5795;color:#fff;display:block;height:45px;line-height:45px;width:100%;font-size:14px;text-transform:capitalize;font-weight:700;letter-spacing:.5px}
  .slidebox-title span a{font-family:initial;float:right;height:40px;margin:0 0 0 15px;text-align:center;color:#fff;font-size:20px}
  a#slidebox-close,a#slidebox-close{margin-right:15px}
  .slidebox-title >span >h2{font-size:20px!important;font-weight:normal!important}
  .slidebox-container{border:none;float:left;width:100%;height:auto;margin:3px}
  .slidebox-container >div{border:none;margin:3px 0;padding:10px 0}
  .slidebox-container >div >span{font-size:14px}
  .show{bottom:84px}
  .hide{bottom:-205px}
  .related-post{font-size:70%}
  .related-post h4{font-size:150%;margin:0 0 .5em}
  .related-post-style-2{padding-top:5px;list-style:none}
  .related-post-style-2 li{padding:0 10px 10px 10px;overflow:hidden}
  .related-post-style-2 li:first-child{border-top:none}
  .related-post-style-2 .related-post-item-thumbnail img {width:45px;height:45px;max-width:none;max-height:none;border:0;padding:0;border-radius:3px;float:left;margin:2px 10px 0 0}
  .related-post-style-2 .related-post-item-title{font-weight:700;font-size:110%;line-height:normal}
  a.related-post-item-title{color:#95a5a6;transition:all .4s ease-out}
  a:hover.related-post-item-title{color:#2ecc71;text-decoration:none}
  .related-post-style-2 .related-post-item-summary{display:block;overflow:hidden}
  </style>
  <script type="text/javascript">
  $(window).scroll(function() {
    $("#slidebox").css($(this).scrollTop() > 700 ? {
      right: "0px"
    } : {
      right: "-360px"
    });
  }), $(document).ready(function() {
    var i = $("#slidebox"),
      s = $("#slidebox-close"),
      o = $("#slidebox-minimize"),
      l = $("#slidebox-maximize");
    l.hide(), s.click(function() {
      i.css({
        right: "-350px"
      }), i.fadeOut("slow")
    }), o.click(function() {
      i.toggleClass("hide"), $(this).hide(), l.show()
    }), l.click(function() {
      i.toggleClass("hide"), $(this).hide(), o.show()
    })
  });
  </script>


  RÙi cho thêm code bên dưới vào sau code ở trên

  phpbb3 thì dùng

  Code:
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
              $.ajax({
                  url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
                  success: function (ta) {
                      for (var i = 1; i < 5; i++) {
                          var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                          var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
  $('<li><div class="news-item"><div><div class="related-post-style-2"><div class="crop"><a href="' + DL + '" class="related-post-item-thumbnail" rel="bookmark"></a></div><span></span><div style="clear: both;"></div></div></div></div></li>').appendTo('#sliding-tab');              
                  
                          $('<a class="related-post-item-title" href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .related-post-style-2 span');
                          $('<img  src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".postbody .messageContent img:eq(0)") + '" alt="load ảnh" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                      }
                  }
              });
          });
  </script>

  punbb thì
  Code:
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
              $.ajax({
                  url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
                  success: function (ta) {
                      for (var i = 1; i < 5; i++) {
                          var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                          var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
  $('<li><div class="news-item"><div><div class="related-post-style-2"><div class="crop"><a href="' + DL + '" class="related-post-item-thumbnail" rel="bookmark"></a></div><span></span><div style="clear: both;"></div></div></div></div></li>').appendTo('#sliding-tab');              
                  
                          $('<a class="related-post-item-title" href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .related-post-style-2 span');
                          $('<img  src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".post-entry .entry-content img:eq(0)") + '" alt="load ảnh" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                      }
                  }
              });
          });
  </script>

  invision thì

  Code:
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
              $.ajax({
                  url: "/feed/?f={FORUM_ID}",
                  success: function (ta) {
                      for (var i = 1; i < 5; i++) {
                          var DL = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                          var title = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
  $('<li><div class="news-item"><div><div class="related-post-style-2"><div class="crop"><a href="' + DL + '" class="related-post-item-thumbnail" rel="bookmark"></a></div><span></span><div style="clear: both;"></div></div></div></div></li>').appendTo('#sliding-tab');              
                  
                          $('<a class="related-post-item-title" href="' + DL + '">' + title + '</a>').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .related-post-style-2 span');
                          $('<img  src="' + $(".news-item:eq(" + (i - 2) + ") .crop a:eq(0)").load(DL + ".postbody .post-entry img:eq(0)") + '" alt="load ảnh" />').appendTo('.news-item:eq(' + (i - 2) + ') .crop a:eq(0)');
                      }
                  }
              });
          });
  </script>

  Tags: #code #forumotion  Được sửa bởi Admin ngày 14.09.16 10:58; sửa lần 2.

 • huyvip83
  mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
 • the_dav
  Khủng Bố đã viết:mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh

  link forum: vì đây là bản phppb3

 • huyvip83
  @the_dav đã viết:
  Khủng Bố đã viết:mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh

  link forum: vì đây là bản phppb3

  Hjj....hoá ra là vậy...mình chơi punbb

 • the_dav
  Khủng Bố đã viết:
  @the_dav đã viết:
  Khủng Bố đã viết:mình cho vào rồi chỉ hiện chữ không thấy hiện ảnh

  link forum: vì đây là bản phppb3

  Hjj....hoá ra là vậy...mình chơi punbb

  đã update cho punbb

 • huyvip83
  mình thử punbb rồi không được
  thôi mình lại dùng code như ban đầu vậy


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
 • huyvip83
  Admin ơi không hiểu vì sao cái code ban đầu bạn share bây giờ cũng không hiện gì cả
  khung tráng xoá là sao nhỉ


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
 • the_dav
  Khủng Bố đã viết:Admin ơi không hiểu vì sao cái code ban đầu bạn share bây giờ cũng không hiện gì cả
  khung tráng xoá là sao nhỉ

  code vẫn dùng bt nhé. kiểm tra làm lại đúng chưa

 • huyvip83
  @the_dav đã viết:
  Khủng Bố đã viết:Admin ơi không hiểu vì sao cái code ban đầu bạn share bây giờ cũng không hiện gì cả
  khung tráng xoá là sao nhỉ

  code vẫn dùng bt nhé. kiểm tra làm lại đúng chưa

  OK ngon rồi  Được sửa bởi huyvip83 ngày 14.09.16 12:54; sửa lần 1.

 • huyvip83

  đã xong.....hoá ra là mình quên chưa cho thêm code ở bên dưới  Được sửa bởi huyvip83 ngày 14.09.16 14:12; sửa lần 1.

 • Giựt
  11. Re: [Code] Recommended Content cùng chuyên mục
  Giựt MOD
  Ngon , em đang onl mobile , khi nào pc tjif em sẽ like và ko test thử Smile

 • huyvip83
  code hỏng rồi không hiện được nữa.......................................


  --Chữ ký--
  Thà làm thằng member thường, còn hơn làm thằng Mod bất đắc dĩ

  Ghé thăm forum chơi nào bạn: http://thainguyennews.forumvi.com
 • huyvip83
  code hỏng rồi không hiện được nữa.......................................

 • Admin
  Vừa test xong nhé. có sao đâu, kiểm tra lại xem giao diện có sao không

  [Code] Recommended Content cùng chuyên mục SIWb0KU


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
380
Points :
732
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
huyvip83
MEM LV3
Bài viết :
235
Points :
382
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Admin
ACP
Bài viết :
380
Points :
732
Like :
109
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<