[Computer] khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup

avatar

Admin277
553
97
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Founder
Founder

Bài viết :
277
Points :
553
Like :
97
Punbb
Quản trị
Việt đẹp trai
Ở win7 có lỗi mở popup igfxtray, igfxpers and hkcmd khi khởi động.


khắc phục lỗi C:\Windows\System32\igfxtray.exe popups on startup

Đầu tiên

Open runGõ regeditTìm HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunRùi xóa igfxtray, igfxpers and hkcmd đi


 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá