[Hỏi đáp] Cái nút XEM THÊM bị chuyển sang trang Forum là sao nhỉ

 • huyvip83
  Tại trang Home HTML của mình sao cái nút XEM THÊM của mình ở trang chủ khi XEM THÊM tiếp nó lại chuyển sang trang diễn đàn nhỉ

  Mình muốn nút XEM THÊM vẫn hiễn ở trong trang chủ thì làm như thế nào

  mình còn thiếu code gì không nhỉ.....???

  Các Pro giúp mình nhé

  Demo trang
  Code:
  http://thainguyennews.forumvi.com/h29-page

  Đây là ảnh Demo • lasperpen
  2. Re: [Hỏi đáp] Cái nút XEM THÊM bị chuyển sang trang Forum là sao nhỉ
  avatar ADM
  vào search_results_posts thay hết thành code sau
  Code:
  <script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
  <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
     <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
     {NAV_CAT_DESC}
     <li>{L_SEARCH_TITLE}</li>
  </ul>

  <div class="pagination">
     {PAGINATION}
  </div>
  <div class="clear"></div><br />

  <div class="borderwrap">
     <div class="maintitle"><h2>{L_SEARCH_MATCHES}</h2></div>
  </div>
     <!-- BEGIN searchresults -->


     <div class="post search-results-posts">
        <div class="post-container">
           <div class="postbody clearfix">

              <div class="postprofile">
                 <div class="postprofile-head post-header">
                    <h3>
                       <span class="username">{searchresults.POSTER_NAME}</span>
                    </h3>
                 </div>
                 <ul class="post-options">
                    <li><span class="label">{L_FORUM}:</span> <a class="postdetails catLink" href="{searchresults.U_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></li>
                    <li><span class="label">{L_TOPIC}:</span> <a class="postdetails titLink" href="{searchresults.U_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></li>
                                            <li><span class="label">{L_REPLIES}:</span> <span class="repNumber">{searchresults.TOPIC_REPLIES}</span></li>
                                            <li><span class="label">{L_VIEWS}:</span> <span class="viewNumber">{searchresults.TOPIC_VIEWS}</span></li>
                 </ul>
              </div>
              <div class="postbody-head post-header">
                 <h3><a href="{searchresults.U_POST}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a> - {searchresults.POST_DATE}</h3>
              </div>

              <div class="post-entry">
                 <div class="entry-content">
                    <p>{searchresults.MESSAGE}</p>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END searchresults -->


     <div class="pagination">
        {PAGINATION}
     </div>
     <br />
     <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>


  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      (function(a) {
          a('strong:contains("Tags: ")').hide().prev("br, hr").hide().prev("hr").hide();
          a('a[title^="See all tagged subjects with:"]', ".post-entry").replaceWith(function() {
              return a("<a>", {
                  href: this.href,
                  "class": "tags",
                  text: this.textContent.replace("#", "").replace(/-/g, " ")
              })
          });
          a(".post-entry").each(function() {
              a(this).find(".tags").wrapAll('<div class="tagsGroup"></div>')
          })
      })(jQuery); //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->


  --Chữ ký--
  Khách viếng thăm nhìn cưng vậy cho hun cái coi Smile
 • huyvip83
  anh läsperpen đã viết:vào search_results_posts thay hết thành code sau
  Code:
  <script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
  <ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
   <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
   {NAV_CAT_DESC}
   <li>{L_SEARCH_TITLE}</li>
  </ul>

  <div class="pagination">
   {PAGINATION}
  </div>
  <div class="clear"></div><br />

  <div class="borderwrap">
   <div class="maintitle"><h2>{L_SEARCH_MATCHES}</h2></div>
  </div>
   <!-- BEGIN searchresults -->


   <div class="post search-results-posts">
   <div class="post-container">
   <div class="postbody clearfix">

   <div class="postprofile">
   <div class="postprofile-head post-header">
   <h3>
   <span class="username">{searchresults.POSTER_NAME}</span>
   </h3>
   </div>
   <ul class="post-options">
   <li><span class="label">{L_FORUM}:</span> <a class="postdetails catLink" href="{searchresults.U_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></li>
   <li><span class="label">{L_TOPIC}:</span> <a class="postdetails titLink" href="{searchresults.U_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></li>
                                            <li><span class="label">{L_REPLIES}:</span> <span class="repNumber">{searchresults.TOPIC_REPLIES}</span></li>
                                            <li><span class="label">{L_VIEWS}:</span> <span class="viewNumber">{searchresults.TOPIC_VIEWS}</span></li>
   </ul>
   </div>
   <div class="postbody-head post-header">
   <h3><a href="{searchresults.U_POST}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a> - {searchresults.POST_DATE}</h3>
   </div>

   <div class="post-entry">
   <div class="entry-content">
   <p>{searchresults.MESSAGE}</p>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!-- END searchresults -->


   <div class="pagination">
   {PAGINATION}
   </div>
   <br />
   <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>


  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      (function(a) {
          a('strong:contains("Tags: ")').hide().prev("br, hr").hide().prev("hr").hide();
          a('a[title^="See all tagged subjects with:"]', ".post-entry").replaceWith(function() {
              return a("<a>", {
                  href: this.href,
                  "class": "tags",
                  text: this.textContent.replace("#", "").replace(/-/g, " ")
              })
          });
          a(".post-entry").each(function() {
              a(this).find(".tags").wrapAll('<div class="tagsGroup"></div>')
          })
      })(jQuery); //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  Chưa đâu cho vào hỏng trang Home luôn

 • lasperpen
  4. Re: [Hỏi đáp] Cái nút XEM THÊM bị chuyển sang trang Forum là sao nhỉ
  avatar ADM
  cho vào search_results_posts cơ mà ?????


  --Chữ ký--
  Khách viếng thăm nhìn cưng vậy cho hun cái coi Smile
 • huyvip83
  anh läsperpen đã viết:cho vào search_results_posts cơ mà ?????

  mình thay vào thì khung Home bị vỡ

 • huyvip83
  @huyvip83 đã viết:
  anh läsperpen đã viết:cho vào search_results_posts cơ mà ?????

  mình thay vào thì khung Home bị vỡ

  läsperpen ơi vãn vậy không được vẫn y như cũ.....đây này:....
  Code:
  http://thainguyennews.forumvi.com/h29-page

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
ADM
Bài viết :
193
Points :
393
Like :
142
PhpBB3
Quản trị
Status :
Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.net/u4
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
ADM
Bài viết :
193
Points :
393
Like :
142
PhpBB3
Quản trị
Status :
Hồi xưa mình đẹp trai lắm...Bây giờ đỡ nhiều rồi
Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.net/u4
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
226
Points :
371
Like :
65
Punbb
Cẩn thận
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết