[Code] Trang chủ đăng nhập trước khi vào forum.

avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))

Demo ảnh:
Cách làm:

ACP >> Modules >> HTML pages management
Tạo trang HTML mới và cho code này vào nhé:
Code:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<div id="connect-box">
<form name="form_login" method="post" action="/login"><input name="username" size="30" value="Tên đăng nhập..." onclick="if (this.value == 'Tên đăng nhập...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Tên đăng nhập...';" class="username-box" type="text">
<input name="password" size="10" value="Parola ta..." onclick="if (this.value == 'Parola ta...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Parola ta...';" class="password-box" type="password">
<input value="Đăng nhập" name="login" class="connect-button" type="submit"></form>
<div class="register-button">
<a href="/register"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></a></div><div class="skip-button">
<a href="/forum"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></a></div><div class="header-text">
Bảng Đăng Nhập - Cntt-k3.biz
</div>
</div>

<div id="footer">

      Chào mừng các bạn đến với Information technology  |  Hosted by <a href="http://cntt-k3.biz/forum" target="_blank">Cntt-k3.biz</a></div>

<style type="text/css">
 
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  line-height: 1.7em;
  font-size:12px;
  color: #666;
        text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
  font-family:helvetica,arial,sans-serif;
      background: url(http://i67.servimg.com/u/f67/16/17/34/47/12310.png);
}
 
a:link, a:visited { color: #5b0b01; text-decoration: none; font-weight: normal; }
a:active, a:hover { color: #CC00FF; text-decoration: underline; }
 
p { margin: 0px; padding: 0px; }
 
img { margin: 0px; padding: 0px; border: none; }
 
/* --------------Header-Text---------------- */
 
.header-text {
          position: absolute;
          top: 94px;
          left: 160px;
          color: #5D5D5D;
          text-shadow: 1px 1px 1px #fff;
          font-size: 24px;
          font-family: Georgia;
          float: left;
          font-style: italic;
}
 
/* --------------End-Header-Text---------------- */
 
/* --------------Connect-Box---------------- */
 
#connect-box {
          float:left;
          position: relative;
          height: 600px;
          width: 900px;
          top:20px;
          left:190px;
          display: inline;
          background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;
}
 
.username-box {
          border: none;
          background-color: transparent;
          position: relative;
          top: 189px;
          left: 348px;
          height: 30px;
          width: 340px;
          font-size: 20px;
          font-family: Georgia;
          font-style: italic;
          color: #fff;
}
 
.password-box {
          border: none;
          background-color: transparent;
          position: relative;
          top: 261px;
          left: 5px;
          height: 30px;
          width: 340px;
          font-size: 18px;
          font-size: 20px;
          font-family: Georgia;
          font-style: italic;
          color: #fff;
}
 
.connect-button {
          position: relative;
          top: 330px;
          left: 200px;
          border: none;
          background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
          height: 66px;
          width: 233px;
          color: transparent;
          cursor: pointer;
}
 
.connect-button:hover {
          filter:alpha(opacity=85);
          -moz-opacity: 0.85;
          opacity: 0.85;
}
 
.register-button {
          position: absolute;
          top: 366px;
          left: 490px;
}
 
.register-button:hover {
          filter:alpha(opacity=85);
          -moz-opacity: 0.85;
          opacity: 0.85;
}
 
.skip-button {
          position: absolute;
          top: 466px;
          left:275px;
}
 
.skip-button:hover {
          filter:alpha(opacity=85);
          -moz-opacity: 0.85;
          opacity: 0.85;
}
 
 
/* --------------End-Connect-Box---------------- */
 
/* -------------Footer-------------- */
 
#footer {
        position:absolute;
        bottom: 30px;
  width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 20px 0;
  font-size:12px;
  color: #666;
  font-family:helvetica,arial,sans-serif;
  background: transparent;
  text-align: center;
  border-top: 0px solid #cccccc;
  border-bottom: 0px solid #3c3f3f;
}
 
#footer a {
  color: #666;
}
#footer a:hover {
        text-decoration: underline;
}
 
/* --------------End-Footer---------------- */
 
 
</style>
<script language="Javascript">
<!--
var message="";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
 
document.oncontextmenu=new Function("return false")
// -->
</script>
#codefm

Tags: #code
 Trả lời bài viết
avatar

dksFeed154
237
25
Punbb
Your Name?
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
154
Points :
237
Like :
25
Punbb
Your Name?
Đẹp quá !
 Trả lời bài viết
avatar

Kirito5
5
0
Invision
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
5
Points :
5
Like :
0
Invision
Sad làm như trên r nhưng vẫn k hiện bảng mỗi khi vào web
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
@Kirito đã viết:Sad làm như trên r nhưng vẫn k hiện bảng mỗi khi vào web
Bạn có đặt nó làm trang chủ chưa?
 Trả lời bài viết
avatar

Kirito5
5
0
Invision
Thành viên mới
Thành viên mới

Bài viết :
5
Points :
5
Like :
0
Invision
ZzDestroy đã viết:
@Kirito đã viết:Sad làm như trên r nhưng vẫn k hiện bảng mỗi khi vào web
Bạn có đặt nó làm trang chủ chưa?
đặt làm trang chủ ntn v ạ Sad
 Trả lời bài viết
avatar

Karbyz49233
501
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Quản lý viên

Bài viết :
233
Points :
501
Like :
138
Punbb
An toàn
Anh là vô địtt :))
Bạn vào trang HTML vừa tạo
Chỗ Do you wish to use your forum header and footer ? chọn Không
Chỗ Use this page as homepage ? chọn

Sau đó cho đoạn code này vào cuối code trên:
Code:
<a href="https://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>
 Trả lời bài viết

Sponsored content

 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá