[Code] tùy chọn thêm cho hashtags

 • ngao382_cover
  Vào thẳng không màu mè hoa lá hẹ Smile  Tạo 1 JS : chọn :  In all the pages

  Code:
  $(function() {
    var a = document.getElementsByTagName('A'), b = document.createElement('DIV'), i = 0, j = a.length, actif, t;
    b.className = 'fa_hashtag-options';
    b.style.display = 'none';
    document.body.appendChild(b);
   
    for (; i<j; i++) {
      if (a[i].title && /\/tags\//.test(a[i].href) && /^#/.test(a[i].innerHTML)) {
        a[i].className += ' fa_hashtag';
      
        a[i].onclick = function() {
        
          if (actif != this) {
            actif = this, t = this.innerHTML;
            t.length > 24 && (t = t.slice(0, 25).replace(/^\s+|\s+$/g, '') + '...');
          
            b.style.left = $(this).offset().left + 'px';
            b.style.top = $(this).offset().top + 'px';
            b.innerHTML = '<div class="fa_hashtag-title">Options for <span class="fa_hashtag-tag">' + t + '</span></div><b>• </b><a href="' + this.href + '">View tagged subjects</a>' + (_userdata.session_logged_in ? '<form method="post" name="addtag_form" action="/profile?mode=editprofile&page_profil=tags&start&submit=1"><b>• </b><a href="#" onclick="this.parentNode.submit();return false;">Follow <span class="fa_hashtag-tag">' + t + '</span></a><input name="addtag" type="hidden" value="' + this.innerHTML.slice(1) + '"></form><b>• </b><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=tags">Manage tags</a>' : '');
          
            /none/.test(b.style.display) && (b.style.display = 'block');
          } else {
            actif = null;
            b.style.display = 'none';
          }
        
          return false;
        };
      }
    }
  });

  khi xong phần JS, tiếp đến vào CSS cho code vào cuối :

  Code:
  /* options drop down */
  .fa_hashtag-options {
    color:#666;
    font-size:11px;
    font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    line-height:14px;
    background:#EEE;
    border:1px solid #CCC;
    border-radius:3px;
    box-shadow:0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.175);
    margin-top:20px;
    padding:3px;
    position:absolute;
    z-index:100;
  }
   
  /* options title */
  .fa_hashtag-title {
    font-size:12px;
    border-bottom:1px solid #CCC;
    padding-bottom:3px;
    margin-bottom:3px;
  }
   
  /* option links */
  .fa_hashtag-options a {
    color:#333;
    text-decoration:none;
    display:inline-block;
    padding:2px 6px 2px 0;
  }
   
  .fa_hashtag-options a:hover {
    color:#666;
    text-decoration:underline;
  }
   
  /* option bullets */
  .fa_hashtag-options b {
    color:#333;
    padding-left:6px;
  }
   
  /* option tags */
  .fa_hashtag-tag {
    color:#000;
    font-weight:bold;
  }

  Thế là xong  

  bạn nào muốn thêm cho nó có phong cách tàu lá cuối thỳ thêm code sau vào CSS :

  Code:
  /* hashtag styles */
  a.fa_hashtag {
    color:#666;
    text-decoration:none;
    background-color:#EEE;
    border:1px solid #CCC;
    border-radius:3px;
    display:inline-block;
    padding:3px;
  }
   
  a.fa_hashtag:hover {
    color:#333;
    background-color:#DDD;
    border-color:#999;
  }

  Code:
  http://i19.servimg.com/u/f19/18/21/41/30/style10.png

  Thế là xong.
  _____________________________________________________________________________________

  loại 2 :
  Cái nay trong khung :

  tạo 1 JS : In all the pages

  Code:
  $(function(){
    if (!$.sceditor || /\/privmsg/.test(window.location.pathname)) return;
    var storage = window.localStorage, s = document.createElement('SELECT'), tags = '';
   
    if (storage && storage.faTags && storage.faTagsExp > +new Date - 29*59*1000 && storage.faTagsUser == _userdata.username) s.innerHTML = storage.faTags;
    else {
      $.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=tags', function(d) {
        var h = $('form[name="tag_list"] a', d);
    
        if (h.length) {
          for (var i = 0, j = h.length, txt; i<j; i++) {
            txt = h[i].innerHTML.replace(/^\s+|\s+$/g,'');
            if (/^#/.test(txt)) {
              !tags && (tags += '<option value="">Select a tag</option>');
              tags += '<option value="'+ txt.slice(1) +'">' + (txt.length > 24 ? txt.slice(0, 25) + '...' : txt) + '</option>';
            }
          }
          s.innerHTML = tags;
        }
    
        if (storage) {
          storage.faTags = tags ? tags : 0;
          storage.faTagsUser = _userdata.username;
          storage.faTagsExp = +new Date;
        }
      });
    }
    
   
    $.sceditor.command.set('hashtag', {
      dropDown : function(editor, caller, callback) {
        var a = document.createElement('DIV'), b = document.createElement('INPUT'), c = document.createElement('INPUT');
        b.type = 'button';
        b.value = 'Insert';
        b.className = 'button';
      
        c.type = 'text';
        c.id = 'fa_hashtag';
      
        a.innerHTML = '<div><label for="fa_hashtag">Hashtag :</label></div>' + ( s.innerHTML ? '<div><label>Followed tags :</label></div>' : '' ) + '<div></div>';
        a.firstChild.appendChild(c);
        a.lastChild.appendChild(b);
      
        if (s.innerHTML != 0) {
          s.value = '';
          a.getElementsByTagName('DIV')[1].appendChild(s);
          s.onchange = function() {
            c.value = s.value;
          };
        }
      
        b.onclick = function() {
          c.value && callback(c.value);
          editor.closeDropDown(true);
        };
   
        editor.createDropDown(caller, 'inserthashtag', a);
      },
   
      exec : function(c) { tag(c, this) },
      txtExec : function(c) { tag(c, this) },
    
      tooltip : 'Insert a hashtag'
    });
   
    toolbar = toolbar.replace(/quote,/,'hashtag,quote,');
   
    function tag(c, e) {
      $.sceditor.command.get('hashtag').dropDown(e, c, function(tag) {
        e.insertText('#' + tag.replace(/^#/,'').replace(/[\xD7\xF7\x00-\x2F\x3A-\x40\x5B-\x60\x7B-\xBF]/g, '_') + ' ');
      });
    }
  });

  Css :

  Code:
  /* button image */
  .sceditor-button-hashtag div { background-image:url(http://i19.servimg.com/u/f19/19/06/98/92/scehas11.png) !important }
   
  /* drop down input */
  #fa_hashtag {
    background:url(http://i19.servimg.com/u/f19/19/06/98/92/scehas11.png) no-repeat 3px 50% #FFF;
    padding-left:22px;
  }


  Code:
  http://i19.servimg.com/u/f19/18/21/41/30/editor10.png  #NGAO382  Được sửa bởi ngao382_cover ngày 06.09.16 12:08; sửa lần 1.

 • Admin
  2. Re: [Code] tùy chọn thêm cho hashtags
  avatar ACP
  oài hay nhờ. nhưng sao xem hướng dẫn ko hiểu gì. loằng ngoằng thế


  --Chữ ký--
  www.danganhviet.com


  • - Tránh đặt tiêu đề các dạng như: Giúp em với, Code này hay nè, Vào xem nè anh em,...
   - Đăng bài phải có ảnh demo hoặc viết mô tả rõ ràng, code phải bỏ vào khung code
   - Không comment vô nghĩa, không spam, không chữi tục, không post link độc hại, không hide bài viết
   - Hạn chế viết tắt, viết chữ màu, chữ to, chữ in đậm
 • ngao382_cover
  làm cho đối phương bối rối tý ấy mà  

  Dung 1 js và 1 css là dc rồi, bài viết có 2 loại nếu cho 2 css và 2 jss vao 1 chắc phải nổ tung cái forum Smile

 • Giựt
  4. Re: [Code] tùy chọn thêm cho hashtags
  avatar MOD
  @ngao382_cover đã viết:làm cho đối phương bối rối tý ấy mà  

  Dung 1 js và 1 css là dc rồi, bài viết có 2 loại nếu cho 2 css và 2 jss vao 1 chắc phải nổ tung cái forum Smile

 • ngao382_cover
  kiểu 1 và kiểu 2 minh đã ngắt dòng bằng _____________________________

 • Sponsored content

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
ACP
Bài viết :
331
Points :
641
Like :
107
Punbb
Quản trị
Status :
test
Xem lý lịch thành viên http://hotrofm.forumvi.com
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
avatar
MEM LV1
Bài viết :
38
Points :
55
Like :
5
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết