[Code] Khung thông báo ngẫu nhiên đơn giản/đẹp.

 • Kou94
  Demo:

  CSS:
  Code:
   #thbao {
      padding:6px 0;
      border-bottom:1px solid #e6dac3;
      }

      #thbao-margin {margin: 0 auto;}
      .thbao-container {
      width:98%;
      border: 1px solid #f2b768;
      padding: 4px;
      font-size:90%;
      }
      .thbao-header {
      background: #ff6734;
      color: white;
      border:1px solid #ffa789;
      padding: 5px 10px;
      white-space: nowrap;
      }
      .thbao-body {
      background: #fae9c8;
      padding: 5px 10px;
      width: 99%;
      }
      .thbao-close {
      float: right;
      margin-right: -5px;
      }


  Script:
  Code:
  function hideitem() {
      document.getElementById("thbao").style.display="none";
      }
      //<![CDATA[
      thbao = new Array(3);
      thbao[0]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 1}';
      thbao[1]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 2}';
      thbao[2]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 3}';
      thbao[3]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 4}';

      tbindex = Math.floor(Math.random() * thbao.length);
      //]]>


  HTML:
  Code:
  <div id="thbao">
      <div id="thbao-margin" class="thbao-container">
      <table cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tbody>
      <tr>
      <td class="thbao-header"><b>Note</b></td>
      <td class="thbao-body">
      <a href="#" class="thbao-close" onclick="hideitem()"><img src="http://www.blogger.com/img/close.png" alt="Đóng lại" /></a>
      <span class="thbao-text">

      <script type="text/javascript">
      document.write(thbao[tbindex]);
      </script>

      </span>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </div>
      </div>

  Hoặc bạn có thể chèn thằng code sau vào nơi muốn hiển thị:
  Code:
  <style type="text/css">
      #thbao {
      padding:6px 0;
      border-bottom:1px solid #e6dac3;
      }

      #thbao-margin {margin: 0 auto;}
      .thbao-container {
      width:98%;
      border: 1px solid #f2b768;
      padding: 4px;
      font-size:90%;
      }
      .thbao-header {
      background: #ff6734;
      color: white;
      border:1px solid #ffa789;
      padding: 5px 10px;
      white-space: nowrap;
      }
      .thbao-body {
      background: #fae9c8;
      padding: 5px 10px;
      width: 99%;
      }
      .thbao-close {
      float: right;
      margin-right: -5px;
      }
      </style>

      <script language="JavaScript">
      function hideitem() {
      document.getElementById("thbao").style.display="none";
      }
      //<![CDATA[
      thbao = new Array(3);
      thbao[0]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 1}';
      thbao[1]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 2}';
      thbao[2]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 3}';
      thbao[3]='{Nội dung đoạn thông báo thứ 4}';

      tbindex = Math.floor(Math.random() * thbao.length);
      //]]>
      </script>


      <div id="thbao">
      <div id="thbao-margin" class="thbao-container">
      <table cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tbody>
      <tr>
      <td class="thbao-header"><b>Note</b></td>
      <td class="thbao-body">
      <a href="#" class="thbao-close" onclick="hideitem()"><img src="http://www.blogger.com/img/close.png" alt="Đóng lại" /></a>
      <span class="thbao-text">

      <script type="text/javascript">
      document.write(thbao[tbindex]);
      </script>

      </span>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </div>
      </div>

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
114
Points :
169
Like :
9
Punbb
An toàn
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<