[Code] Thanh bài viết mới tự cập nhật dạng trượt - made by trandangduat

avatar

Giựt243
397
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
243
Points :
397
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ

Demo


Code:
http://testduat.forumvi.com/?tt=1Cách làm


Vào index_body thêm vào trước {CHATBOX_TOP} code sau :

Code:
<style>
#js-news2 {
    display: inline-block;
    width: 98%; //Chỉnh hợp với forum bạn //
    padding: 6px;
    margin-bottom: 7px;
    color: white;
    box-shadow: 0 0 4px #DDD;
    padding-top: 8px;
    padding-left: 12px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    background: url(http://www.freelargeimages.com/wp-content/uploads/2015/06/White_Background_01.jpg) left;
}
#js-news li {
    display: inherit;
}
#js-news a {
    font-size: 15px;
    color: rgba(102, 102, 102, 0.83);
    float: left;
    margin-right: 21px;
    font-weight: bold;
}
#js-news a:before {
    content: '\f111';
    font-family: fontawesome;
    font-size: 4px;
    color: #464c55;
    margin-right: 5px;
    position: relative;
    top: -3px;
    border: 2px solid rgba(151, 155, 160, 0.75);
    border-radius: 100px;
}
</style>
<div id="js-news2">
<marquee direction="right"  scrollamount="7" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"><ul id="js-news" class="js-hidden">
  </ul></marquee></div>
<script>$(function () {
  $.ajax({url: "/feed/",success: function (a) {
  $(".news-item").after('<ul id="js-news">');
  22 < $(a).find("title").length ? so = 22 : so = $(a).find("title").length;for (i = 2; i < so; i++)
$('<li><a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a></li>").appendTo("#js-news")}})});</script>

Xong rồi , thấy hay thì +1 nhé ! Very Happy


Được sửa bởi trandangduat ngày 4/9/2016, 7:07 pm; sửa lần 3.
 Trả lời bài viết
avatar

Giựt243
397
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết

Bài viết :
243
Points :
397
Like :
82
Punbb
Cẩn thận
Éo có đối thủ
Ai like bài của mình ta ?
 Trả lời bài viết
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá