[Code] đếm ngược đến ngày sinh nhât, ngày lễ, tết

 • the_dav

  code đếm ngày sinh nhật, tết

  code được viết bằng jquey trên html nên ae sài có thể dùng mà ko sợ chết hots như các code khác :)

  demo:
  Code:
  <h1>Đếm Ngày ....</h1>
  <div id="clockdiv">
    <div>
      <span class="days"></span>
      <div class="smalltext">Ngày</div>
    </div>
    <div>
      <span class="hours"></span>
      <div class="smalltext">Giờ</div>
    </div>
    <div>
      <span class="minutes"></span>
      <div class="smalltext">Phút</div>
    </div>
    <div>
      <span class="seconds"></span>
      <div class="smalltext">Giây</div>
    </div>
  </div>
  <style>
  body{
   text-align: center;
   background: #00ECB9;
    font-family: sans-serif;
    font-weight: 100;
  }

  h1{
    color: #396;
    font-weight: 100;
    font-size: 40px;
    margin: 40px 0px 20px;
  }

  #clockdiv{
   font-family: sans-serif;
   color: #fff;
   display: inline-block;
   font-weight: 100;
   text-align: center;
   font-size: 30px;
  }

  #clockdiv > div{
   padding: 10px;
   border-radius: 3px;
   background: #00BF96;
   display: inline-block;
  }

  #clockdiv div > span{
   padding: 15px;
   border-radius: 3px;
   background: #00816A;
   display: inline-block;
  }

  .smalltext{
   padding-top: 5px;
   font-size: 16px;
  }
  </style>

  <script>
  function getTimeRemaining(endtime) {
    var t = Date.parse(endtime) - Date.parse(new Date());
    var seconds = Math.floor((t / 1000) % 60);
    var minutes = Math.floor((t / 1000 / 60) % 60);
    var hours = Math.floor((t / (1000 * 60 * 60)) % 24);
    var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24));
    return {
      'total': t,
      'days': days,
      'hours': hours,
      'minutes': minutes,
      'seconds': seconds
    };
  }

  function initializeClock(id, endtime) {
    var clock = document.getElementById(id);
    var daysSpan = clock.querySelector('.days');
    var hoursSpan = clock.querySelector('.hours');
    var minutesSpan = clock.querySelector('.minutes');
    var secondsSpan = clock.querySelector('.seconds');

    function updateClock() {
      var t = getTimeRemaining(endtime);

      daysSpan.innerHTML = t.days;
      hoursSpan.innerHTML = ('0' + t.hours).slice(-2);
      minutesSpan.innerHTML = ('0' + t.minutes).slice(-2);
      secondsSpan.innerHTML = ('0' + t.seconds).slice(-2);

      if (t.total <= 0) {
        clearInterval(timeinterval);
      }
    }

    updateClock();
    var timeinterval = setInterval(updateClock, 1000);
  }

  var deadline = new Date(Date.parse(new Date()) + 60 * 24 * 60 * 60 * 1000);
  initializeClock('clockdiv', deadline);
  </script>

  Trong đó có dòng

  Code:
  var deadline = new Date(Date.parse(new Date()) + 60 * 24 * 60 * 60 * 1000);

  ae tự sửa cho phù hợp với ngày mình định đếm
  Tags: #code #blogger #codefm

Thông tin tác giả
avatar
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<